Pogrzeby Poznań – ile kosztują usługi pogrzebowe w Poznaniu?

Pogrzeb to bardzo trudna chwila dla bliskich zmarłego, wiążąca się ze smutkiem, żalem i rozpaczą. Jednocześnie uroczystość pożegnalna wymaga dopełnienia wielu formalności i nie można pominąć żadnej z nich. Sam koszt ceremonii zależy od kilku czynników, dlatego warto wiedzieć, na jakie wydatki się przygotować. Ile kosztują pogrzeby w Poznaniu? Odpowiadamy!

Pogrzeby w Poznaniu – co wpływa na ostateczną cenę?

Poznań to duże miasto, które przyciąga wiele osób z innych okolic kraju. Jest oceniane jako jedno z najlepszych miejsc do życia ze względu na możliwość znalezienia dobrej pracy, szybki rozwój kariery zawodowej, dużą liczbę nieruchomości czy też rozbudowaną infrastrukturę. Jednak w przypadku tego regionu należy liczyć się z wysokimi kosztami, które dotyczą praktycznie każdej sfery życia – również organizacji ceremonii pożegnalnej. Zakłady pogrzebowe w większych miastach konkurują ze sobą nie cenami, a jakością usług i tak zwaną wartością dodaną.

Tym samym ceny pogrzebów w Poznaniu nie należą do najniższych, lecz ma to głównie związek z kosztami cmentarza, na którym chowany jest zmarły. Trudno się na nie przygotować. Ze względu na fakt, że ostateczna cena zależy także od kilku innych czynników, warto wiedzieć, co jest najdroższe, a z czego można ewentualnie zrezygnować w celu oszczędności. 

Wszystko zależy od naszego budżetu, gdyż sam koszt pogrzebu może wynosić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Im skromniejszy pochówek, tym niższe kwoty. Oczywiście sama ceremonia zawsze jest przeprowadzana w taki sam sposób, ale na ostateczną cenę wpływają usługi dodatkowe. Wśród nich można wymienić muzykę na żywo czy wypuszczanie gołębi na specjalne życzenie. Ma to największe znaczenie dla osób, którym zależy na wzniosłej i zapadającej w pamięć uroczystości, niezależnie od ponoszonych kosztów, dlatego wszystko zależy od indywidualnych preferencji i możliwości finansowych.

Na ostateczną cenę pogrzebu w Poznaniu wpływa:

 • miejsce pochówku,
 • rodzaj trumny lub urny,
 • kremacja i jej rodzaj (z udziałem rodziny lub bez),
 • zakres usług pogrzebowych,
 • opłata kościelna i cmentarna. 

Usługi pogrzebowe w Poznaniu – cennik

Ciężko jest jednoznacznie oszacować, ile kosztują usługi pogrzebowe w Poznaniu i sama ceremonia. Jednak najniższą kwotą, na jaką należy się przygotować to około 3000 zł. Do najtańszych form pochówku należy pogrzeb tradycyjny, który obejmuje koszt zakupu trumny, transport oraz wszystkie podstawowe usługi. Warto wiedzieć, że cena samej trumny zależy od materiału wykonania. Do najdroższych należą modele dębowe, z naturalnego drewna, na które trzeba wydać powyżej 1800 zł. Ta sama sytuacja dotyczy urny. Ponadto należy liczyć się również z kosztami dekoracji – jednak tę kwestię można dostosować do możliwości finansowych.

Oczywiście ważne jest miejsce pochówku. Wbrew pozorom osoby spoza Poznania, mieszkające w innych częściach Polski, mogą mieć do dyspozycji zupełnie inny cennik, gdyż stawki zawsze obowiązują na danym cmentarzu. W Poznaniu sam koszt transportu jest bardzo zróżnicowany, a jego wysokość zależy od dystansu między miejscem zgonu a docelową chłodnią. Ponadto usługa ta obejmuje także przewóz zwłok do kościoła bądź na cmentarz. Najczęściej wynosi około 400 zł

Natomiast w przypadku transportu ciała z zagranicy należy liczyć się z kosztami rzędu kilku tysięcy złotych – jest to usługa znana jako międzynarodowy transport zwłok. W przypadku takiej potrzeby warto odpowiednio wcześniej zorientować się, czy wybrany zakład pogrzebowy oferuje taką usługę. Ponadto istotne jest, czy dysponuje odpowiednimi licencjami i uprawnieniami obowiązującymi w danym kraju – w niektórych z nich wymagane są zupełnie odrębne dokumenty i coroczne odnawianie wspomnianej licencji. Jest ona kosztowna ze względu na duże trudności logistyczne i wiele formalności, których należy dopełnić.

W cenniku związanym z pogrzebem znajduje się także usługa przygotowania ciała do pochówku. Kompleksowy zakres może kosztować 500 zł – 1000 zł (podstawowa toaleta pośmiertna, strzyżenie, ubieranie). Oczywiście do ceny należy doliczyć koszt odzieży dla zmarłego, chyba że rodzina dostarczy jego ubrania. Dodatkowo kolejną pozycję w cenniku zajmuje oprawa muzyczna i florystyczna, których wybór zależy w dużej mierze od indywidualnych preferencji – to one stanowią dużą część kosztów pogrzebowych.

Koszt pogrzebu w Poznaniu w przypadku zdecydowania się na kremację

Decydując się na kremację, należy w kosztach pogrzebu uwzględnić usługę spopielenia zwłok i dodatkowo trumnę kremacyjną oraz urnę. Często konieczne jest przechowywanie ciała w chłodni przed procesem kremacji oraz transportu, co również wpływa na ostateczny koszt. Jednocześnie ceny urn są zwykle zdecydowanie niższe niż trumien, dlatego ostateczna cena pogrzebu w przypadku kremacji może być niższa lub zbliżona w porównaniu do tradycyjnego pochówku.

Usługi pogrzebowe w Poznaniu to nie koniec formalności – koszt ceremonii

Kolejną kwestią są opłaty kościelne dla parafii, które najczęściej wynoszą około 1000 zł. Dodatkowo istotne są opłaty cmentarne, szczególnie gdy nie jesteśmy w posiadaniu grobu i tym samym nie dysponujemy miejscem do pochówku. W takiej sytuacji wydatek związany z wszelkimi formalnościami w tym zakresie może sięgnąć nawet 1500 zł. Dodatkowo należy doliczyć pozostałe czynności, niezbędne do przeprowadzenia pogrzebu, w tym między innymi pracę grabarza. Najczęściej jest to koszt nieprzekraczający kwoty 400 zł. 

W przypadku pogrzebu świeckiego organizacją uroczystości pożegnalnej zajmuje się Mistrz Ceremonii, który ustala cennik indywidualnie z rodziną. Do powyższych kwot odchodzi opłata kościelna.

Poznań – pogrzeby organizowane przez profesjonalne firmy

W celu zorganizowania pogrzebu w Poznaniu warto skorzystać z firm pogrzebowych, które gwarantują pełen profesjonalizm i kompleksowy zakres usług. Dzięki temu rodzina zmarłego nie będzie musiała zaprzątać sobie głowy formalnymi kwestiami w tak trudnym dla siebie czasie.

Do podstawowych usług świadczonych przez firmy pogrzebowe wlicza się:

 • odbiór i przewóz ciała zmarłego z miejsca zgonu do zakładu funeralnego,
 • obsługa chłodni, w której przechowywane jest ciało do czasu kremacji lub dnia pogrzebu,
 • przygotowanie ciała, w tym mycie, golenie, czesanie, malowanie i ubieranie,
 • przygotowanie formalności cmentarnych w przypadku cmentarza komunalnego,
 • przygotowanie trumny bądź urny,
 • podstawowe nagłośnienie ceremonii,
 • transport karawanem

Wśród dodatkowych usług można wymienić:

 • transport żałobników na miejsce pogrzebu,
 • nekrologi wykonywane na indywidualne zamówienie,
 • formalności związane z rozliczeniem zasiłku pogrzebowego,
 • przygotowanie kwiatów,
 • opieka nad grobem.

Podczas wyboru zakładu pogrzebowego warto kierować się opiniami dostępnymi w internecie lub przekazanymi przez znajomych. Bardzo ważne jest, aby pracownicy wybranego zakładu wykazywali empatię, zrozumienie i byli chętni do pomocy. To bardzo delikatna branża, w której szczególnie mocno liczy się właściwe, odpowiedzialne i stosowane podejście względem rodziny zmarłej osoby. Niekiedy żałobnicy zatrudnieni w dużych firmach nie przywiązują do tej kwestii zbyt dużej wagi i w rezultacie  zachowują się w sposób nieetyczny.

Zasiłek pogrzebowy – o czym warto pamiętać?

Warto również pamiętać o zasiłku pogrzebowym, który należy się osobie organizującej pogrzeb, niezależnie od wysokości poniesionych wydatków. W przypadku osoby z pierwszej linii pokrewieństwa zwrot kosztów jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zawsze wynosi 4000 zł. W sytuacji, gdy organizatorem pogrzebu jest dalsza rodzina lub obca osoba również przysługuje zwrot, jednak maksymalnie do wysokości realnie poniesionych kosztów – maksymalnie do 4000 zł. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między wszystkich organizatorów. Oczywiście jest wypłacany proporcjonalnie w stosunku do poniesionych kosztów pogrzebu.

Aby ubiegać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego, należy złożyć akt zgonu zmarłej osoby, oryginalne rachunki i faktury dotyczące kosztów pogrzebu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze zmarłą osobą.

Pogrzeb w Poznaniu – dodatkowy wydatek związany ze stypą

Wiele rodzin decyduje się na zorganizowanie stypy, która jest częścią pogrzebu, a dokładnie spotkaniem bliskich po ceremonii w wybranym miejscu. Jej koszt zależy od liczby zaproszonych osób, lokalu czy wybranego menu. Tradycja stypy znana jest od lat, jednak nie jest obowiązkowym przyjęciem pożegnalnym, dlatego można z niej zrezygnować, jeśli wydatki związane z pogrzebem pochłoną cały budżet, którym dysponujemy na tę okoliczność. W Poznaniu średni koszt stypy wynosi od 50 do 70 złotych za osobę, jednak można znaleźć lokale oferujące cenę od 35 do 40 złotych.

Reasumując – obecnie koszty pogrzebu wynoszą pomiędzy 5000 zł a 6500 zł i zależą od wszystkich powyżej wymienionych dodatkowych usług. W praktyce realne obciążenie finansowe osoby organizującej pogrzeb zmniejsza jednak zwrot z ZUS, który pokrywa do 4000 zł kosztów poniesionych na pochówek. W trudnych sytuacjach finansowych warto wybrać zakład pogrzebowy, który dysponuje ofertą zorganizowania ceremonii pożegnalnej w kwocie równej świadczeniu otrzymywanemu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.