Zmniejszenie emisji spalin z kotłów i kominków dla poprawy jakości powietrza

Ze względu na troskę o stan atmosfery, ograniczono możliwość korzystania z kotłów oraz kominków opalanych paliwem stałym. To działanie jest podejmowane w sytuacji, gdy średnia dobowe stężenie zawieszonych pyłów PM10 przekracza 50 mikrogramów na metr sześcienny w danym dniu, a prognozy przyszłych warunków meteorologicznych przewidują utrzymanie się tego stanu.

Na terenie Poznania, stolicy regionu Wielkopolska, od wczesnych godzin porannych jakość powietrza określana jest jako dostateczna. Pomiar wykonany o godzinie siódmej rano na stacji meteorologicznej usytuowanej przy ulicy Dąbrowskiego wykazał poziom pyłów PM10 wynoszący 60 mikrogramów na metr sześcienny.

Warto jednak podkreślić, że nadmienione ograniczenie dotyczy tylko tych mieszkańców, którzy mają możliwość korzystania z alternatywnego źródła ciepła w swoim domu. Za nieprzestrzeganie wprowadzonego zakazu może zostać nałożona kara finansowa w postaci mandatu o wartości 500 złotych.