W Poznaniu powstanie nowy park

Inicjatywa powstania parku na Łacinie w Poznaniu wkracza aktualnie w kolejny etap. Miasto współpracując z parafią Łacina oraz Fundacją Zakłady Kórnickie prowadzi kunsultacje, mające na celu stworzenie idealnego planu dla tego miejsca. To mieszkańcy mają mieć decydujący głos w sprawie kształtowania wyglądu przyszłego parku.  

Park św. Franciszka będzie częścią parafii Imienia Jezus, a na dedykowanej części terenu powstanie Centrum Duszpasterskie. Ksiądz Radek Rakowski, proboszcz parafii Łacina, podkreśla, że Centrum Duszpasterskie będzie miejscem otwartym zarówno dla wierzących, jak i niewierzących. Celem jest stworzenie przestrzeni międzypokoleniowej, która będzie wspierać budowanie wspólnoty, tworzenie kultury oraz odkrywanie duchowej sfery życia. Park św. Franciszka będzie również miejscem, gdzie wszyscy, obcując z naturą, będą mogli się wyciszyć, odpocząć i razem odkrywać piękno fauny i flory jako dzieła Bożego. Wypowiadający się na ten temat Marek Sternalski, radny Poznania podkreśla również, że mieszkańcy często odczuwają potrzebę kontaktu z naturą w mieście. Spotykają się często w takich miejscach, aby porozmawiać, tworzyć, odpoczywać.

W realizację projektu parku zaangażowany jest również Uniwersytet Przyrodniczy. Otwarcie parku św. Franciszka na Łacinie planowane jest natomiast na rok 2024, co już teraz budzi ogromne oczekiwania i radość wśród mieszkańców Poznania. Nowe miejsce ma się bowiem przyczynić do poprawy jakości życia oraz dostarczyć spokój i harmonię w zabieganym życiu w mieście.