Historia Zamku Królewskiego w Poznaniu ukazana w nowym filmie Krzysztofa Nowaka

Choć Zamek Królewski w Poznaniu był miejscem, gdzie narodził się herb Królestwa Polskiego oraz miejsce ślubów i wesel królewskich, jego historia nie jest powszechnie uznawana. W celu przywrócenia pamięci o historii tego zabytkowego miejsca, powstał film pt. „Zamek Królewski w mieście stołecznym Poznaniu”. Premiera tego dzieła planowana jest na najbliższą środę.

Film ten, oparty na scenariuszu i pod reżyserią Krzysztofa Nowaka, przedstawia genezę, rozkwit oraz upadek Zamku Królewskiego. Jest to również pierwsza filmowa monografia poświęcona temu poznańskiemu zabytkowi.

Twórcy projektu zauważają, że mimo znaczenia Zamku Królewskiego w kontekście historii Polski, jego rola nie jest powszechnie doceniana. Film obiecuje przypomnieć widzom o ważnych wydarzeniach, które miały tam miejsce – takich jak koronacja Przemysła II na króla Polski przez arcybiskupa Jakuba Świnkę czy moment ustanowienia białego orła jako symbolu Królestwa Polskiego. Zostaną także przedstawione animacje komputerowe, ukazujące życie na dworze królewskim między XII a XVIII wiekiem oraz scenę pierwszego hołdu krzyżackiego złożonego królowi Polski.

Krzysztof Nowak, autor scenariusza i reżyser filmu, podkreślił, że choć zrozumienie historycznej roli Zamku ułatwiło realizację filmu, stanowiło również pewne wyzwanie. Tłumaczył, że podczas prób odtworzenia autentycznych wydarzeń, ograniczona była swoboda twórczej wyobraźni. Musieli zachować wierność faktom historycznym, unikając wprowadzania fikcji. Mimo to, uznał wartość przedstawienia historii Zamku właśnie za pomocą filmu. Nowak dodał, że dzięki zaangażowaniu ekipy filmowej oraz odpowiedzialności osób zajmujących się obrazem i scenografią, udało się wiarygodnie odtworzyć różne etapy dziejów zamku.