Ekspansja Autostrady A2: Rozpoczęto budowę trzeciego pasa, co prowadzi do znacznych zatorów

Zmierzając w kierunku Poznania na autostradach szybkiego ruchu, kierowcy od rana spotkali się z imponującymi, rozciągającymi się na kilka kilometrów, korkami. Przyczyną tego nieoczekiwanego utrudnienia były właśnie rozpoczynające się prace nad rozbudową Autostrady A2, gdzie planuje się dodanie trzeciego pasa ruchu. Szczególnie uciążliwe zatory, o długości aż pięciu kilometrów, stworzyły się między węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Luboń.

Upłynięcie kilka godzin doprowadziło do unormowania sytuacji – dopiero bowiem około południa nastąpiło rozluźnienie jazdy na wymienionych wcześniej odcinkach autostrady.

W związku z intensyfikacją prac nad powiększeniem autostradowej obwodnicy wokół Poznania, dodaniem trzeciego pasa ruchu, od początku tygodnia doszło do zmian w organizacji ruchu w rejonie węzła Poznań Krzesiny. Informacje na ten temat przekazała Autostrada Wielkopolska Spółka, która nadzoruje prace.