Reelekcja Jana Grabkowskiego na stanowisku Starosty Poznańskiego

Jan Grabkowski z Koalicji Obywatelskiej (KO) od 2002 roku pełni funkcję starosty poznańskiego, a ostatnio został wybrany na to stanowisko ponownie. Decyzję o obsadzeniu tej roli podjęli radni podczas inauguracji pierwszej sesji nowej kadencji Rady Powiatu w Poznaniu.

Pierwsze spotkanie nowej kadencji miało miejsce we wtorek. Radni przysięgli służbę, a następnie dokonano wyboru władz powiatu i prezydium Rady Powiatu.

Na stanowisko starosty poznańskiego kandydowało dwóch kandydatów – Jan Grabkowski oraz Mikołaj Witaszyk reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Głosowanie zgromadziło 29 radnych, z których 22 zdecydowało się na poparcie Grabkowskiego, podczas gdy Witaszyk zdobył jedynie 7 głosów.

Po zwycięstwie, Grabkowski zwrócił się do wszystkich radnych, nie tylko do tych z koalicyjnej grupy, obiecując im, że będzie słuchać ich głosów. Wyraził chęć współpracy nad rozwiązywaniem problemów lokalnej społeczności. Podkreślił, że jego ambicją jest, aby obecna kadencja była dużo lepsza niż poprzednie, a decyzje podejmowane na radzie charakteryzowały się wysokim poziomem merytoryki.

Grabkowski zwrócił również uwagę na istotę demokracji, podkreślając, że różnice opinii są jej integralną częścią. Zaproponował konstruktywne rozmowy i analizowanie propozycji drugiej strony. Wyraził troskę o stabilność powiatu i zamierza kontynuować działania najbardziej korzystne dla mieszkańców.