Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przedstawia swój nowy zespół – Natalia Weremczuk zastępuje Bartosza Gussa

W dniu 7 maja, po inauguracyjnym zgromadzeniu Rady Miasta, miejski prezydent Jacek Jaśkowiak ujawnił skład swojego zespołu. Było to wydarzenie kluczowe, w którym dokonano pewnych istotnych zmian.

Jasnym dowodem na to jest fakt, że Jaśkowiak postanowił powierzyć odpowiedzialne stanowisko swojej dotychczasowej dyrektorce Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – Natalii Weremczuk, która przejęła zadania od swojego poprzednika Bartosza Gussa. Prezydent tłumaczył tę decyzję tym, że dyrektorzy w urzędzie sprawdzają się doskonale jako jego zastępcy.

Jaśkowiak kontynuował, mówiąc: „Po pierwsze są otwarci na współpracę ze wszystkimi”, co podkreśla wielozadaniowość i uniwersalność umiejętności tych osób. W związku z tym wyłoniony skład prezydium Rady Miasta podczas jej inauguracyjnej sesji nie przyniósł żadnych niespodzianek.