Poznań z wyjątkowym projektem: modernizacja 73 przejść dla pieszych na Wildzie

Poszerzanie dostępności i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni miejskiej jest priorytetem dla Poznania. Miasto zakończyło niedawno projekt, który obejmował modernizację aż 73 przejść dla pieszych lokalizowanych w dzielnicy Wilda. Ta inicjatywa ma na celu redukcję barier architektonicznych jakie mają miejsce w mieście, szczególnie z uwzględnieniem osób o ograniczonych możliwościach ruchowych czy wzrokowych.

Jednym z głównych celów Poznania jest poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców, co osiągnięte może być między innymi poprzez eliminację wszelkich przeszkód architektonicznych. Dotychczasowe działania skupiały się na integracji nowych inwestycji z już istniejącą infrastrukturą i renowacji istniejących ulic oraz chodników.

Kolejnym krokiem w ramach powiększenia dostępności miejskiej przestrzeni było dostosowanie przejść dla pieszych, tak aby spełniały one potrzeby osób niepełnosprawnych. Te działania, które zostały zainicjowane przez Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej, obejmowały między innymi obniżenie krawężników, wymianę nawierzchni chodników na takie, które są bezpieczne oraz wygodne dla pieszych. Dodatkowo zostały zainstalowane faktury oznaczające nawierzchnię (FON), które ułatwiają orientację osobom niewidomym oraz słabowidzącym.

Całość prac kosztowała Poznań ponad 1,2 mln złotych.