Ogłoszenie przyznania dofinansowania dla gmin powiatu poznańskiego

Minister ds. Unii Europejskiej, Szymon Szynkowski vel Sęk, poinformował o przekazaniu blisko 40 mln złotych na rzecz gmin powiatu poznańskiego. Środki te zostały przyznane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczonych dla gmin popegeerowskich. Informacja ta została podana do publicznej wiadomości podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w Siekierkach Wielkich, w województwie wielkopolskim.

Siedziba konferencji była nieprzypadkowa. Przy szkole w Siekierkach Wielkich odbyło się spotkanie z mediami, gdzie minister Szynkowski vel Sęk wyjaśnił, że jednym z beneficjentów wspomnianego programu będzie właśnie ta placówka edukacyjna. Wybór lokalizacji był symbolicznym gestem podkreślającym, które instytucje skorzystają na ogłoszonym tego dnia rozstrzygnięciu dotyczącym Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich.