Jadwiga Zamoyska, patronka roku, uczczona na koncercie organizowanym przez Akademicki Klub Obywatelski w Poznaniu

Profesor Stanisław Mikołajczak, lider Akademickiego Klubu Obywatelskiego działającego w Poznaniu, wyjaśniał, że pierwsza część koncertu była dedykowana Jadwidze Zamoyskiej. Wybrano taką formę, gdyż jest ona patronką obecnego roku.

Koncerty organizowane przez ten klub zazwyczaj łączą element muzyczny z literackim. Tym razem nie było inaczej – część słowna była skupiona na sylwetce Jadwigi Zamoyskiej. Zawierała informacje o postaci tej kobiety, która kojarzona jest przede wszystkim z kształceniem młodzieży, ale nie jest powszechnie znana. Następnie zaprezentowano jej teksty, które dawały szersze spojrzenie na to, czym się zajmowała – relacjonuje prof. Mikołajczak.

Pierwsza część koncertu była również okazją do posłuchania występu chóru Skowronki, który ma swoją siedzibę w Poznaniu. Druga część spotkania poświęcona była natomiast prezentacji polskich aspiracji niepodległościowych widzianych z punktu widzenia pracy organicznej. Na koniec wieczór został uzupełniony o występ muzyczny orkiestry pod dyrekcją majora Pawła Joksa.