Wielkopolska Wojewoda zamierza utworzyć Radę Kobiet zrzeszającą różne środowiska

Wojewoda Wielkopolski, Agata Sobczyk, ma w swoich planach utworzenie Rady Kobiet. W jej skład mają wejść nie tylko przedstawicielki sektora biznesowego, ale również edukacji i organizacji pozarządowych. Do udziału są również zaproszone osoby działające na rzecz poprawy standardów zdrowotnych.

Sobczyk podzieliła się ze źródłem Polskiej Agencji Prasowej, że w chwili obecnej trwają spotkania z potencjalnymi członkiniami tej Rady. Pragnie ona, aby zrzeszenie to było jak najbardziej różnorodne – otwarte na kobiety działające w wielu dziedzinach, zdolne do tworzenia projektów pomocowych dla innych kobiet.

Agata Sobczyk wskazała, że Rada Kobiet powinna zostać oficjalnie utworzona w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Podkreśliła jednak, że kluczowe jest teraz prowadzenie spotkań i formowanie składu tejże Rady.

Wojewoda wyraziła chęć zaangażowania jak największej liczby osób. Jej celem jest stworzenie platformy do pracy nad różnymi problemami kobiet, takimi jak wsparcie w sferze zawodowej czy promowanie aktywnej roli kobiet w życiu społecznym i publicznym.

Sobczyk zaznaczyła, że Rada będzie pracować dla przyszłych pokoleń dziewcząt, które mogą czerpać inspiracje obserwując działania członkiń. Podkreśliła, że praca na rzecz dobra publicznego jest znacząca nie tylko teraz, ale i dla przyszłości.