Ruch wahadłowy na północy Poznania

Remonty są nieodłączną częścią życia w mieście lub na wsi. Obecnie z powodu budowania chodników na północy Poznania w tym miejscu obowiązuje ruch wahadłowy,

Utrudnienia w ruchu

Na ulicy Morasko w Poznaniu trwają prace remontowe, które są związane z odtworzeniem nawierzchni jezdni. Wiąże się to z poprzednimi robotami, które polegały na budowie kanalizacji deszczowej. Nowy chodnik znajduje się od ulicy Szklarniowej do skrzyżowania z Meteorytową i Deszczową. Jego długość wynosi prawie 800 metrów. Zbudowano także mur oporowy, który zapobiega osuwaniu się gruntu w miejscach, gdzie różnice w wysokościach terenu były znaczące. Skończono także budowę sieci kanalizacji deszczowej. W planach jest przebudowa istniejącego oświetlenia oraz utwardzenie podjazdów przy posesjach. Prace mają zakończyć się do wiosny. Na ulicy Morasko odbywa się ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 30 km/h. Mimo utrudnień, które czekają mieszkańców tych okolic przez jakiś czas sprawa posuwa się do przodu i będzie stanowiła znaczące ułatwienie dla lokatorów w przyszłości.