Poznań planuje zaciągnąć pożyczki na inwestycje w o wartości 500 mln złotych

W planach finansowych Poznania na ten rok widnieje zaciągnięcie kredytów i pożyczek o łącznej wartości 500 milionów złotych. Zaplanowane środki mają zasilić budżet miasta, aby umożliwić kontynuację obecnie prowadzonych oraz rozpoczęcie nowych inwestycji. Niektóre z nich to budowa Kładki Berdychowskiej oraz wybudowanie nowego obiektu dla Teatru Muzycznego. Część funduszy zostanie również wykorzystana do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych, co ma potrwać do roku 2049.

Ten plan jest kolejnym etapem zadłużania się miasta. W roku ubiegłym, miasto podjęło decyzję o zaciągnięciu wielomilionowych zobowiązań inwestycyjnych, jednocześnie emitując obligacje.

Skarbnik miasta, Piotr Husejko, wyjaśnił cel tych działań. Stwierdził, że cała kwota powinna sprostać zapotrzebowaniu kredytowemu miasta w tym roku. Dodał, że pieniądze te mają przede wszystkim na celu pokrycie kosztów, które wynikają z wprowadzonych zmian w tegorocznym budżecie. Bez tych dodatkowych funduszy, nie byłoby możliwe dokończenie zaplanowanych inwestycji.

Planowane zadłużenie ma przyjąć formę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz pożyczki z jednego z banków komercyjnych. Decyzja odnośnie wyboru konkretnego banku komercyjnego na razie nie została podjęta. Wybór ten będzie uzależniony od propozycji, jakie przedstawią różne instytucje finansowe.