Nowe Opłaty za rozwieszenie reklam obok Pasa Drogowego w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu podjął pracę nad projektem rezolucji, która ma na celu zdefiniowanie kosztów związanych z zajmowaniem pasa drogowego na terenie miasta. Do tej pory opłaty obejmowały elementy takie jak słupy reklamowe czy kontenery na odpady budowlane, jednak nowa uchwała ma poszerzyć ten zakres o balkony, schody, a nawet prace związane z ociepleniem elewacji budynków przy granicy z działką miejską.

Opłaty mają dotyczyć wszystkich dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Poznania, niezależnie od ich statusu – zarówno tych krajowych, jak i wojewódzkich, powiatowych czy gminnych. To oznacza, że niezależnie od tego, czy chodzi o reklamę na słupie, kontener na odpady budowlane czy balkon budynku mieszkalnego – jeśli znajduje się ono na granicy z działką miejską, będzie podlegało opłacie.

Słupy reklamowe i kontenery na odpady budowlane objęte były już wcześniej podobną opłatą, ale to pierwszy raz, gdy stawki zostaną ustalone również dla takich elementów jak balkony czy ocieplenie budynku. Wprowadzenie takiego rozwiązania to zupełna nowość w Poznaniu.