nielegalne wysypiska śmieci w Poznaniu

Narastający problem nielegalnych wysypisk

Śmieci wyrzucane w nieprzeznaczonych do tego miejscach to poważny problem. Narasta on również w Poznaniu, gdzie tylko w styczniu odkryto 82 nielegalne wysypiska. To aż 32 więcej niż w podobnym okresie w ubiegłym roku.

Tegoroczny sezon zimowy to plaga znalezionych nielegalnych wysypisk śmieci w Poznaniu. Urząd Miasta podaje do wiadomości, że w styczniu odkryto takich 82 miejsc. Ponadto wydano 663 zalecenia porządkowe, których liczba również się zwiększyła w porównaniu z ubiegłym rokiem. Więcej, ponieważ aż 70 osób zostało także ukaranych w związku z utrzymaniem czystości w danym terenie. 

Problem nielegalnych wysypisk śmieci narasta, co nie oznacza, że osoby odpowiedzialne za ich wywóz nie są bezprawne. W styczniu rekordzista zapłacił blisko tysiąc złotych za nielegalne wywożenie śmieci.