Dyrektor szpitala HCP w Poznaniu odpowiedzialny za narażenie pacjenta na ryzyko ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – orzeczenie sądu

W środku tygodnia Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał wyrok przeciwko dyrektorowi miejscowego Centrum Medycznego HCP, Szpitala im. św. Jana Pawła II, Lesławowi L., uznał go winnym narażenia pacjenta, który wymagał natychmiastowej interwencji medycznej, na poważne ryzyko ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Lekarz, któremu powierzono opiekę nad pacjentem, błędnie zdiagnozował go jako osobę będącą pod wpływem substancji odurzających.

Sąd uznał Lesława L., dyrektora Centrum Medycznego HCP, za winnego nieumyślnego naruszenia swoich obowiązków medycznych wobec Marcina W., co doprowadziło do sytuacji, w której pacjent znalazł się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty zdrowia lub życia. Po analizie dowodów i wysłuchaniu argumentów sąd uznał dyrektora za winnego i nałożył na niego karę grzywny.

Wyrok sądu był jednoznaczny: Lesław L. został skazany na grzywnę w wysokości 120 stawek dziennych, z czego każda wynosi 100 zł. Dodatkowo, dyrektor został zobligowany do zapłaty 20 tys. zł tytułem nawiązki na rzecz poszkodowanego pacjenta, Marcina W. Sąd także postanowił obciążyć oskarżonego kosztami postępowania sądowego, co stanowi dodatkową karę finansową.