Tereny torfowiska na Górczynie oraz pozostałości dawnej kolei berlińskiej uniknęły zabudowy ze względu na protesty mieszkańców

W odpowiedzi na gwałtowne protesty lokalnej społeczności, plany budowy na terenach torfowiska w poznańskim Górczynie oraz pozostałościach po historycznej kolei berlińskiej zostały zaniechane. Na tych obszarach zamiast przewidzianych pierwotnie inwestycji, pojawi się park miejski. Koncepcja ta zdobyła aprobatę radnych, którzy formalnie ją poparli uchwalając stosowny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dedykowany temu obszarowi.

Na łamach naszego medium cyklicznie relacjonowaliśmy etapy bitwy, jaką stoczyli mieszkańcy Górczyna, aby ocalić od deweloperów torfowisko. Sprzeciwiali się oni również zamiarom wybudowania nowej arterii komunikacyjnej nazwanej Nową Opolską, która ich zdaniem miałaby charakter miejskiej autostrady i stanowiłaby źródło hałasu doskwierającego im na co dzień.

W następstwie protestów społeczeństwa, z determinacją podjęto działania mające na celu opracowanie dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to jeden z najbardziej precyzyjnych, złożonych, rozległych i kosztownych planów tego typu, jaki kiedykolwiek powstał w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Zakres jego działania dotyczy terenu ograniczonego przez ulice Krauthofera, Głogowską i Drużynową, uwzględniając przy tym lokalną bazę Remondisu.