Politechnika Poznańska nie otrzyma planowanego wsparcia 200 mln zł na Centrum Nowych Technologii i Innowacji

Planowane dofinansowanie w wysokości 200 milionów złotych dla Politechniki Poznańskiej, przeznaczone na budowę i wyposażenie Centrum Nowych Technologii i Innowacji, w tym między innymi komputera kwantowego, zostało zahamowane. Według informacji podanej przez wiceministra nauki, Marka Gzika, zakończył się okres, który określił jako „Pieszczochów Czarnka”. Przemawiając dalej, przedstawiciel rządu zapewnił, że uczelnie wyższe oraz instytucje naukowe w kraju będą od tej pory traktowane równo, zamiast według partyjnego klucza, który obowiązywał poprzednich lat.

Choć Politechnika Poznańska nie dostanie uprzednio obiecanych 200 milionów złotych, wiceminister Gzik wyjaśnił powody takiej decyzji. Zaznaczył, że jest on sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaledwie od miesiąca. Pomimo tego krótkiego czasu twierdzi, że każdego dnia jest świadkiem odkrywania nowych aspektów patologii, której źródłem jest minister Czarek. Wiceminister Gzik skomentował także na posiedzeniu Sejmu, że tak zwane „pieszczochy” to uczelnie, które były uprzywilejowane w poprzednim systemie.